Logo.png
חיסכון באחזקה שוטפת
"מאז התקנת המערכת בסניף מזה 7 שנים לא נדרשנו כמעט להחלפת נורות (T5) מה שהביא לחיסכון בעלויות האחזקה"
יצירת קשר
טכנולוגיה ייחודית
                                                              
מערכת ייחודית פרי פיתוח ישראלי המאפשרת אופטימיזציה של ייצוב החשמל ואיכות החשמל מיד עם כניסתו לרשת הלקוח.
 
המערכת שלנו נותנת פתרון מיידי לכלל הצרכנים של הלקוח מאחורי הלוח הראשי.
 
המערכת מבצעת תהליך אופטימיזציה מיידי ורציף בייצוב המתח כלפי צרכני החשמל של הלקוח, במצבים בהם חברת החשמל מספקת מתח כניסה גבוה או נמוך מהדרוש!
 
מערכות ייצוב אחרות בשוק יודעות להוריד את המתח, אך המערכת שלנו היא היחידה שיודעת להעלות את המתח ולפצות על שחברת חשמל מספקת מתח נמוך מתחת לדרוש או במצבים שבהם ישנו מפל מתח פנימי ברשת הלקוח. במצב זה המערכת מעלה את המתח ללקוח כך שהכיול הראשוני למתח נשמר לאורך זמן.

בשל העובדה כי המערכת מבצעת הפרדה מלאה בין רשת הלקוח לרשת החשמל הארצית, נמנעות מהלקוח הפרעות חשמל כגון הרמוניות, ספייקים ונפילות מתח רגעיות בכניסה לרשת החשמל של הלקוח.

לסיכום- לא משנה מה מתח כניסת חברת חשמל, גבוה או נמוך, ולא משנה כמה מפלי מתח פנימיים ייווצרו - מתח הכניסה לצרכני החשמל לא יושפע וישמר יציב ברמה של 1%+/-, מאוזן ובאיכות חשמל גבוהה.
 
דף בית אודות תקציר צור קשר
Esave LTD ח.פ: 514812387 - משרדי ההנהלה: ת.ד 1111 איירפורט סיטי נתב"ג 70100 טל. 03-5299992, פקס. 03-5282775
מפעל: ת.ד 949 מגדל העמק טל. 04-6041777, פקס: 04-6545590
099web בניית אתר