Logo.png
חיסכון באחזקה שוטפת
"מאז התקנת המערכת בסניף מזה 7 שנים לא נדרשנו כמעט להחלפת נורות (T5) מה שהביא לחיסכון בעלויות האחזקה"
יצירת קשר
פתרון גלובלי
      
חברות החשמל
בכל העולם מספקות חשמל לצרכנים (עסקיים ופרטיים)
בעזרת רשת הולכה אשר איננה מסוגלת להיות יציבה מפאת סיבות
הקשורות במזג האוויר, מצב הרשת, מרחק המבנה מתחנת המשנה של
חברת חשמל ועוד.


כשלים אופייניים לחשמל המסופק מרשתות החשמל השונות בעולם:

•     מתח גבוה מהדרוש להפעלתם של מכשירי החשמל וגופי התאורה. 
•     הרמוניות כלליות.
•     נחשולי מתח.
•     נפילות מתח.
•     שינויים במתח ההזנה (לא תלוי בחברת החשמל, אלא תלוי במשתנים
        בלתי תלויים).
                                                              
קיימת שונות גדולה באיכות החשמל ובגבהי המתח המסופקים לצרכנים
ע"י חברות החשמל השונות בעולם.    

                                   
המערכת של eSave תוכננה להתמודד ולתת מענה תחת כל רשת חשמל
וגם למצבי קיצון בהם המתחים נופלים עד לכדי השבתת המפעלים
(V320).

המערכת מסוגלת להעלות ולייצב את המתח למתח הנדרש לאורך זמן
בשינויים של עד 20% +/-.
 
דף בית אודות תקציר צור קשר
Esave LTD ח.פ: 514812387 - משרדי ההנהלה: ת.ד 1111 איירפורט סיטי נתב"ג 70100 טל. 03-5299992, פקס. 03-5282775
מפעל: ת.ד 949 מגדל העמק טל. 04-6041777, פקס: 04-6545590
099web בניית אתר