Logo.png
קיץ ללא תקלות חשמל
"מאז הכנסת המערכת של eSave זו הפעם הראשונה מזה שנים מאז שאני מנהל את המפעל בו עברנו את הקיץ ללא הזמנת טכנאי"
יצירת קשר
יתרונות המערכת
                                         
כדאיות העיסקה
•    המערכת משווקת מזה כ-9 שנים ומציגה מאז תוצאות
       מוכחות.
•    התחייבות לחיסכון מינימלי של 10% לפחות בצריכת
       החשמל.
•    שיפור איכות וייצוב החשמל הנכנס למבנה כולו ללא
       תלות בגובה המתח הנכנס מחברת חשמל וללא תלות בעומס הצרכנים הקיימים ברשת
       הפנימית.
•    הארכת חיי הציוד החשמלי והקטנת עלויות תחזוקתו.
•    אפשרות להתקנת המערכת ללא השקעה כספית כלשהיא ושיתוף בחיסכון.
•    קלות הוכחת החיסכון על גבי מונה חברת חשמל.
•    קבלת החיסכון מידית עם הפעלת המערכת.
•    מערכת החלפה אוטומטית - אין מצב לעצירת הפעילות השוטפת.
•    חיי מערכת של עשרות שנים.
•    אחריות מלאה ל-3 שנים ראשונות.
•    שרות מיידי.
•    פיתוח ישראלי כחול לבן.

יתרונות המערכת
•    חיסכון בצריכת חשמל.
•    ייצוב מערכות החשמל - הספקת מתח קבוע ויציב ללא תלות בעומס הצריכה.
•    מניעת נזקי חשמל לציודי קצה.
•    סינון הפרעות חשמליות ונחשולי חשמל.
•    הארכת משך חיי ציודי הקצה החשמליים.
•    חיסכון בתחזוקת מערכות.
•    התייעלות אנרגטית  - שיכוך הרמוניות כלליות.
•    שליטה ובקרת מערכת בתקשורת אינטרנטית מרחוק.
•    עלות תועלת גבוהה - אורך חיי המערכות שלנו - מעל 20 שנות עבודה.
•    שמירה על איכות הסביבה ומשאבי האנרגיה.
•    הפחתת גזי חממה (לפי חוק קיוטו) וזיהום סביבתי. 

הספקת חשמל ברמת איכות גבוהה תוך שמירה על תפעול אופטימלי של המכשירים החשמליים המחוברים למערכת.

 

 
דף בית אודות תקציר צור קשר
Esave LTD ח.פ: 514812387 - משרדי ההנהלה: ת.ד 1111 איירפורט סיטי נתב"ג 70100 טל. 03-5299992, פקס. 03-5282775
מפעל: ת.ד 949 מגדל העמק טל. 04-6041777, פקס: 04-6545590
099web בניית אתר